Regulamin sklepu internetowego z dnia 13.06.2016
 

§ 1 Informacje ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem www.unreleasedminiatures.pl prowadzony jest przez firmę:
UM Polska Magdalena Sokół

ul Galileusza 5e/11

60-159 Poznań

Tax ID (NIP): 779-243-97-54

Registration (REGON): 362339643


§ 2 Składanie zamówień
1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą  dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą mailową.
4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest założenie konta w sklepie, właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
6. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem weryfikacji przez pracownika sklepu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem.
8. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, a wszystkie produkty są przygotowywane w siedzibie firmy.
9. Anulowanie zamówienia przez Klienta może nastąpić mailowo lub telefonicznie korzystając z danych teleadresowych sklepu. Zamówienia, które zostało wysłane pocztą nie można anulować. O fakcie wysłania zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

§ 3 Koszty i termin wysyłki:
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym. Unreleased Miniatures jest producentem większości produktów. Każde zamówienie jest przygotowywane od podstaw i jego elementy są produkowane na bieżąco. W związku z tym terminy wysyłki podane w sklepie internetowym są tylko orientacyjne. W przypadku opóźnienia klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku klienta.
4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.

§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

§ 5 Procedura reklamacji
1. Biuro do spraw reklamacji mieści się w siedzibie firmy, kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: unrminpl@gmail.com.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą e-mailową lub telefoniczną w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności numer zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji, zdjęcia wadliwego produktu.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty.
7. W przypadku zwrotu, wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
8. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca  2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny).

§ 6 Zwrot pieniędzy
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub Paypal.
2. Aby dokonać zwrotu należy skontaktować się z obsługą sklepu drogą elektroniczną i odesłać produkty na adres firmy.
3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną.